Spolehlivá ochrana     života i majetku    

Činnost firmy

Společnost Havlíček - EPS s.r.o. byla založena roku 1997. Díky spolehlivosti profesionalitě a individuálnímu přístupu si za více než desetiletou historii vybudovala široké portfolio svých klientů. Hlavním předmětem činnosti je montáž, servis, opravy a stanovené revizní prohlídky zařízení elektrické požární signalizace (EPS). Zařízení elektrické požární signalizace dodáváme do výrobních i nevýrobních prostor, skladů, kanceláří, rizikových prostor, např. do prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV), či prostor se zvýšenou hodnotou vlhkosti a kondenzace vodních par. Požární ústředna nepřežitě monitoruje a vyhodnocuje informace z požárních čidel, vstupních linkových prvků a v případě příchozí události je schopna automaticky spouštět hašení v dotčeném prostoru či provést libovolnou úroveň signalizace. Pomocí speciálního interface je možné připojit celý systém na klasický počítač typu PC vybavený ovládacím softwarem.

 
David Havlíček | eps@havlicekbrno.cz | mob.: +420 736 166 682